Welkom, bij SCIO Consult


U werkt bij een gemeente, zorg- verzekeraar of een aanbieder van zorg of hulpmiddelen. Elke dag heeft u te maken met vraagstukken binnen het sociale domein. Regelmatig heeft u behoefte aan kennis en advies op het gebied van de toegangsbeoordeling en uitvoering.

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn namelijk uw kennisleverancier op het gebied van toegangsbeoordeling en uitvoering.


U kunt ons inschakelen voor cursussen en coaching, (tijdelijke) ondersteuning van gespecialiseerde adviseurs, consulenten en (beleids-)advisering.

 

Congres 'Thuis? In het sociale domein'


Donderdag 11 juni 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn allerlei belangrijke veranderingen in het sociale domein in gang gezet. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Zijn we er al in thuis? En hoe ziet de toekomst van het sociale domein eruit? Ontmoet vakgenoten en deel kennis en ervaring.

Informatie over congres

Wmo 2015

In de Wmo 2015 wordt steeds duidelijker wat ondersteuning betekent. Wanneer hoort een vraag in een algemene- of een maatwerkvoorziening voor Hulp bij het huishouden, begeleiding individueel, groep, logeren of beschermd wonen? We zijn betrokken bij veel onderwerpen. Kijk verder...

Wmo 2015

Participatiewet

Met de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken en daar ondersteuning bij nodig hebben. Hoe ziet die groep er eigenlijk uit? Welke link is er met de Wmo en de Jeugdwet? We denken graag met u mee

Participatiewet

Verpleging en Verzorging in de Zvw

In de Zvw zijn de functies Verpleging en Verzorging ondergebracht als nieuwe aanspraak Wijkverpleging. Dit zit in het basispakket en mensen kunnen rechtstreeks of bijvoorbeeld via de huisarts, het Wmo-loket of een wijkteam in contact komen met een wijkverpleegkundige. 

Zorgverzekeringswet

De jeugdwet

In de jeugdwet gaat alle jeugdhulp naar de gemeenten. Zo ontstaat er overzicht en is regie mogelijk rond gezinnen. Er wordt meer beroep gedaan op eigen kracht en sociaal netwerk, hulp waar het kan en zorg waar het moet. Wij helpen u met het vormgeven van opleidingen/beleid en de dagelijkse uitvoering.

Jeugdzorg

 

Linkedin Feed